SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ BARBARIAN EXTREME TEAM,Z.S

přečtením souhlasu uděluji spolku Barbarian Extreme Team, z.s,. (BEXT), sídlem  Nechvílova 1836, Praha 4, 148 00, IČ:08963959

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, druhé jméno, e-mailová adresa, telefon, oslovení, IČ, RČ, datum narození.

za účelem: poskytnutí jednotné identity pro online prostředí spolku BEXT. Centrální registrace identifikačních osobních údajů umožňuje využití všech služeb a výhod, které nabízí online prostředí společnosti pod jednotnými přihlašovacími údaji.

Souhlas je udělen po dobu pěti let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat elektronicky na adrese info@barbarianextremeteam.cz nebo písemně na adrese spolku BEXT. Souhlas je možné odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vám jako správce osobních údajů – Barbarian Extreme Team, z.s,. (BEXT), sídlem  Nechvílova 1836, Praha 4, 148 00, IČ:08963959, poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Jednotné přihlašování do on-line prostředí BEXT

Účel zpracování:

Poskytnutí jednotné identity v rámci prostředí BEXT.

Popis účelu zpracování:

Centrální registrace identifikačních osobních údajů umožňuje využití všech služeb a výhod, které nabízí online prostředí ISV pod jednotnými přihlašovacími údaji.

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil(a).

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Soukromé kontaktní údaje a identifikační údaje.

Doba zpracování a archivace:

5 let

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Na základě zadání do registračního formuláře, doplněním profilu v rámci aplikace nebo prostřednictvím aplikací třetích stran (např. Facebook, apod.), které nám osobní údaje poskytnou na základě Vašeho svolení a v rozsahu dle Vašich pokynů.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

Pro výše uvedený důvod se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodních společností.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování.

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě, zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností ISV ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:

info@barbarianextremeteam.cz

Písemně na adrese:

Barbarian Extreme Team, z.s.

Nechvílova 1836, Praha 4, 148 00

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může spolek BEXT požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů spoku BEXT – info@barbarianextremeteam.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti AFOP nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

  • Úřad pro ochranu osobních údajů
    Sochora 27
    170 00 Praha 7
  • +420 234 665 111
  • http://www.uoou.cz

Webové stránky

Naše webová adresa je: https://www.barbarianextremeteam.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje a jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.